News

Album “ROOTS”

Nasza płyta została wydana we współpracy z Miastem Kraków w ramach Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Dziękujemy bardzo za wsparcie!